Warning: session_start(): open(/tmp/sess_8c61a6ef5154f4b4c36c0a71a731ddaf, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/noyantou/public_html/index.php on line 5

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/noyantou/public_html/index.php:5) in /home/noyantou/public_html/index.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/noyantou/public_html/index.php:5) in /home/noyantou/public_html/index.php on line 8
???????????? ???????????, ??????????, ????????, ???????? - Noyantour
Noyan Tour
am en fr ru

???????????? ????????? ???????????? ????????? ????????? ?????????

?????? ??? ?????????:
?????: 

???????????: 

?????? ??? ???????:

Get Adobe Flash player

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

??????????` `
????????`14:00
???????`  12:00

????? ???????? ??`
?????????? ????? ? ???????

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
*??????????
* ????????` 09:00 - 11:00 (???????? ?????)
* ????` 19:00 - 21:00 (???????? ?????)
* ?????????
* ?????? ?????
* ???????? ?????? (3 - 10 ???????)
* ????????????
 * Wi-Fi ????????
* ????? 6 ??????? 2 ?????` ??????
* ????????? ???????? - 10 000 ???? (???????, ???)
* ?????????  ????` 14:00
* ????? ?????  ????` 12:00

“??????”

?????: ???????????  ??????? ??? start start start start start
 

"?????" ????????????? ???????

  ??????? ??? start start start start start
 

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ????? ?? ????? ???
??????? ??? ???? ?????` 5000 ????
(??????? – 1500 ??., ??? – 2500 ??., ?????? – 2000 ??.)

????????? ?????? - 60 000 ???? ?????? ?????????` 1 ???? 1000 ????:

"???????" ?????????

  ??????? ??? start start start start start
 

????????:
????? ???????? ??` ???????, ???????????, ??????????, ????????, ??? 20%

 ????????` ????- 14:00 -??
????? ?????` ???? - 12:00-??

"???"

  ??????? ??? start start start start start
 

“?????”

  ??????? ??? start start start start start
 

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• 20% ???
• ?????- ???????
• ?????????
• ???????? ??????

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"Canyon"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????" ????????????? ???????

  ??????? ??? start start start start start
 

- ????????? ???????? ???????  ????? ` 5 000 ????
- ????????? ???????? ????????? ????? - 10 000 ???? / ????? ??? ????????

????? ???????? ??`
 ????????
????
20% ??????? ???????
???????? ????` 13:00  
???????? ????` 12:00

«?????»

  start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• 20% ???
• ????????
• ????? ????? ????? ?? 2 ???? ?????

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"?????? ???? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????? ?????????????? ????"

  ??????? ??? start start start start start
 

*???? –??????` ????? ???

"????? ????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????? ???????? ??`
• 20% ???
• ??????????? ??????-3000 ????` ??? ???? ?????
• ????? 3?. ????????? ????? ??????

?????????`12:00
????????` 11:00

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????? ?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

????????`
• ?????????? ????? ???????? ?? ??????? ? 20% ???
• ???` 3 000 ???? ??? ???? ?????
• ????? ?? ???????????? ????????????, ?????????? ? ??? ????????????? ?? ????????????

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"???????"

  ??????? ??? start start start start start
 

*????? ???????? ?? ???????? ? ???

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

*????? ???????? ?? ???????? ? ??? 20%

«?? ? ????»

  ??????? ??? start start start start start
 

“????????”

  ??????? ??? start start start start start
 

• ????????  ????????  ?  ???  ???:
• ???  ???  ????????  ?  ???  ???????????,  ???????????  ?  ????????  ????????  ???????:
• ?????  ????  ???????  ?????????  ?????` ??????:
  ??????  ???  ???????  ?????????  ?????` 50% ????:

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

*????? ???????? ?? ???????? ? ???

"?????"

  ??????? ??? start start start start start
 

* ????????`
• 20 % ???, ??????? ? ?????????? ?????? ????` ??????
• ???` 3 000 ????
• ??????` 3000 ????

"??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

"??????? ??????"

  ??????? ??? start start start start start
 

«??? ???»

  ??????? ??? start start start start start
 

???? ?????? ???????

  ??????? ??? start start start start start
 

"Shushi Grand Hotel"

  start start start start start
 Operator is offline
Տարադրամի Արժեքներ 17/02/2020
  ??? ??????  
??????? ?????????
+18
-3
+12
+2
???? ?? ???????? | ԳԼԽԱՎՈՐ | ???????????? | ՀԱՅԱՍՏԱՆ | Պայմաններ | ??????????? | 
??? ?????? | ???????????? ??????????????? | ?????????? ????????? | ????????? ??????????????? | ????????? ?????? | ?????? ?????? | ԳԼԽԱՎՈՐ | ՀԱՅԱՍՏԱՆ | Անշարժ գույք | Ավիատոմսեր | ?????? ?????????

Developed by Studio-One.am